VZDĚLÁVACÍ TRASA

Dětí se seznámí s podzemními a pozemními objekty. Na začátku programu dětí luští hádanku, pak dějepisnou šarádu.

ed1

ed2   ed3

ed4   ed5

In front of the entrance to the tunnels, children may cast plaster forms out of moulds. In the underground part, they solve tasks about bats, insects and related to geology (rocks, minerals). The participants can see the exhibitions: securing underground objects, bats of the Underground City , soldiers’ equipment in the battles on the frontlines, armament of the soldiers on the frontlines of World War Two, equipment used in the object construction.

ed6   ed7

ed8   ed9

Před vchodem do podzemí dětí vyrábějí sádrové odlitky. V podzemích dětí luští hádanky o netopýrech, hmyzu a úkoly spojené s geologií (skály, minerály). Účastníci uvidí expozice: metody zabezpečení podzemních staveb, netopýry Podzemního Města, vybavení vojáků během války 2. světové války, zařízení a nářadí, které bylo využíváno pro důlní práce.

V podzemní chodbě uslyšíte zvukovou ozvěnu s rekonstrukcí zvuků, které mohli slyšet vězňové během důlních prací v roce 1945. Nakonec nejaktivnější účastníci získají sádrové odlitky. Další etapou je přírodopisný program s názvem: „Les a jeho fauna - život zvířat a rostlin“. Okruh podporuje získávání dovedností týmové práce.
Po ukončení trasy je možné udělat ohniště s opékáním klobás (za příplatek).


Čas trvání prohlídky cca 2 hod.


REZERVACE