HISTORICKÁ TRASA

Prohlídka Podzemního města Osówka s doprovodem průvodce. Návštěvníci se seznámí se vznikem podzemního komplexu staveb v Sovích horách v souvislostech historických události 2. světové války. Během prohlídky se seznámíte i s osudy vězňů pracujících u projektu Riese a poznáte další zajímavostí spojené s Osówkou, Sovími horami a Dolním Slezskem.

hist1

hist2   hist2a

Během prohlídky historické trasy uvidíte: způsob vedení důlních prací, stanoviště pro střelce a kontrolní bod, snímky pozemních objektů, expozice zbraně, původní německé šalování velké podzemní haly z posledního období války, betonové podzemní chodby, technická řešení, scénografie z natáčených v podzemích filmů. Náročnost trasy: malá náročnost.

hist3

hist4   hist5

Čas trvání prohlídky cca 1 hod.


REZERVACE