EXPEDIČNÍ TRASA RIESE

Prohlídka Podzemního města Osówky a pozemních objektů komplexu s průvodcem. Expediční trasa je nejdelší z nabízených prohlídkových okruhů komplexu. Expedice Riese povede vás většinou známých podzemí komplexu Osówka. Informace získáte i pomoci historických úkolů a formou aktivní expedice.

trasa-historyczna4

trasa-historyczna5    trasa-historyczna6

Expedice Riese zahrnuje také pozemní část okruhu, který vede pozemními objekty energetické stanice, bývalého velitelství, nádražní rampy, nádrže na štěrk, ventilační šachty. Další, podzemní část okruhu seznámí vás s historií objektu, ale zažijete i přepravu výsadkářskou loďkou, visutým mostem, projdete zalité vodou chodby, speleologický žebřík a po lanech. Zkusíte pracovat s detektorem kovů, budete řešit tajemství ukrytá v historických hádankách, a pokud chcete, může předem dohodnout se na možnosti pořádání historické rekonstrukci.

trasa-historyczna2    trasa-historyczna3

tr rise1

tr riese2   tr rise3

Nakonec trasy každý účastník získá diplom ukončení expedice a nejlepší dostanu i malé dárky. Jsme schopni pro vás nachystat také ohniště, u kterého příjemně strávíte čas. Restaurace může poskytnout i oběd, pohoštění nebo zázemí pro vaši akci. Máme dobrou nabídku nejen pro aktivní lidi, ale i pro firemní team buildingové akce.

Čas trvání prohlídky cca 3 hod.


REZERVACE