HISTORIE

Stavba objektů začala v polovině roku 1943. Její výsledkem vznikl obrovský systém podzemních chodeb, obranných prvků, betonových podzemních hal atd. Účel komplexu a samotné práce byly tajemstvím třetí říše. Podle některých hypotéz cílem mělo zde vzniknout tajné Hitlerovo sídlo. Další autoři historických publikaci tvrdí, že haly byly určeny pro výrobu tajných zbraní.

historia1

K pracím byli mimo dělníků využívání vězně koncentračního tábora Groß-Rosen. Podzemnímu komplexu Osówce patřila i pozemní technická a komunikační infrastruktura.
V Osówce najdeme nejvíce pokročile stavební práce, na které můžeme vidět v rámci všech objektů „Riese“ stavěných v Sovích horách během druhé světové války.

historia2    historia3

Největší pozornost přitahují dvě pozemní stavby, které dnes nesou názvy „Kasino“ a „Rozvodna“ (i když neznámé pravý účel těch objektů). „Kasino“ má délku 50 metrů. Je vybaveno okenními otvory, železobetonovým stropem, odvody spalin, instalačními trubky a vnitřní zateplením pomocí třískově-cementových desek. Strop je proveden ve tvaru žlabu, který měl být naplněn zeminou pro růst rostlin. „Strojovna“ je betonový blok, vybaven nádržemi a prostory, do kterých lze se dostat otevíranými poklopy s ocelovým uzávěrem.

histo1


historia5    historia6

Komplex Osówka se nachází ve valbřišském okrese na okraji obci Glušice (Głuszyca), cca 6 km od turistického hraničního přechodu v Janovičkách (ČR). Osówka je nejzajímavější zpřístupněný turistům podzemní objekt Sovích hor (Góry Sowie), s největší délkou podzemních chodeb.